Wizja firmy

„Nakreśl możliwe największą, najbardziej ambitną wizję swojego życia, bo stajesz się tym, w co wierzysz.”

Oprah Winfrey

W czasach słusznie minionych w naszej gospodarce szkolenia ograniczały się w praktyce tylko do praktycznych umiejętności zawodowych – obsługi maszyn, stanowisk pracy itp. PGDF chce zmienić tę orientację, stawiając człowieka w centrum uwagi – jest on przecież najważniejszym zasobem, jakim dysponuje firma. Zepsutą maszynę da się wymienić w przeciągu miesiąca, a ile zajmuje zastąpienie pracownika, który związał się na dobre z przedsiębiorstwem? Inwestycja w park maszynowy zużywa się w przeciągu kilku lat, a inwestycja poczyniona w samego siebie? PGDF zna odpowiedź na te pytania, i dlatego uważa, że najlepszą inwestycją, jaką można poczynić, jest inwestycja we własny rozwój osobisty. Jest to co prawda dużo trudniejsze do przeprowadzenia przedsięwzięcie, niż prosta instalacja środka trwałego, jednakże zyski, jakie ze sobą niesie, z nawiązką rekompensują ten trud.

Kim jesteśmy